Consultoria

Transformar-se digitalment és reinventar-se

La transformació digital implica treballar en diferents àmbits organitzatius per tal de fer les coses millor (canvi operacional), fer les coses de manera diferent (disrupció per desplaçament tecnològic) i, sobretot, fer coses diferents (transformació del model de negoci). El paradigma de la transformació digital va més enllà d'una mera reacció per sobreviure en un entorn canviant i implica una mudança cultural liderada des del vèrtex.

Estrategia

Només sobreviuen aquells que millor s'adapten al canvi

Portem més de 20 anys integrant solucions tecnològiques capdavanteres, adaptant-nos als canvis tecnològics i evolucionant de forma contínua per oferir als nostres clients tot el nostre coneixement i capacitats en el món de l'enginyeria i la tecnologia. Està al nostre ADN desenvolupar el nostre talent per posar la tecnologia al servei dels nostres clients, contribuint en la mateixa mitjana al desenvolupament, transformació i evolució del seu negoci.

Innovación

DevOps

Acompanyament en l'adopció de metodologies DevOps, així com en el disseny i el desplegament dels nous models de desenvolupament basats en microserveis i contenidors.

Resultados

Gestió d'infraestructures

Persones, processos i eines al servei dels nostres clients per a una gestió estandarditzada i eficient de TI, amb una visió holística de la ciberseguretat, incloent-hi organització, processos, tecnologia i serveis.

Visión

Automatització

Desplegament d'eines i processos per a l'automatització de les tasques de gestió de la TI, alliberant el personal tècnic de la realització de tasques rutinàries, minimitzant els errors i millorant la traçabilitat (compliance) de les activitats

Éxito

Comunicacions i centres de dades

Anàlisi i disseny de xarxes de dades en entorns LAN i WAN. Disseny integral de la infraestructura de tecnologies de la informació dun centre de processos de dades. Adopció de les tecnologies SDDC.