Política de privacitat

El text que tens davant teu explica què, com i per què utilitzem la teva informació quan visites aquesta web o contractes alguns dels nostres serveis. La teva privadesa és molt important per a nosaltres, i mai farem un ús indegut de la informació personal que ens confies.

Et convidem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les dades personals en aquesta web.

L'enviament de les teves dades a través dels formularis de contacte habilitats en aquesta web suposa l'acceptació de la present Política de privadesa i el consentiment al tractament de les teves dades en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de privadesa.

Si tens qualsevol dubte o pregunta sobre el tractament de les teves dades personals o qualsevol altre aspecte inclòs en aquesta Política de privadesa pots contactar amb nosaltres per e-mail a l'adreça info@gtr-tech.com.

La teva privadesa i els teus drets es respecten en aquesta web

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits. Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis pel que fa al tractament de les teves dades:

 • Mai sol·licitem informació personal a no ser que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que requereixis.
 • No compartim mai informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent de la expressada en aquesta política de privadesa.

Aquesta Política de Privadesa pot variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin facilitar-nos les dades de caràcter personal per mitjà dels formularis de contacte habilitats a aquest efecte al web.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els principis següents, que s'ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Les teves dades seran tractades de conformitat amb la normativa vigent sobre protecció de dades i amb total transparència.
 • Principi de limitació de la finalitat: Les dades seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats posteriorment de manera incompatible amb aquests fins sense prèvia autorització.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries per a la finalitat del tractament, i procurarem que siguin exactes i estiguin actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual es van demanar, per complir una obligació legal i/o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.
 • En el cas de subscripcions, revisarem periòdicament les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i la seva confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o l'ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com s'obtenen dades personals a aquesta web?

Les dades personals que tractem ens les facilita sempre el propi interessat a través dels formularis de contacte habilitats a aquest efecte a la nostra web.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Som conscients del valor que té per a tu la privadesa de les teves dades personals.

Per això, només tractem les teves dades personals per enviar-te la informació sol·licitada, gestionar els productes o serveis sol·licitats i, quan ens autoritzis, remetre't informació i publicitat de les empreses associades que pugui ser del teu interès.

En cas d'estar interessat a treballar amb nosaltres, la finalitat del tractament no serà cap altra que gestionar les bases de dades de candidats per cobrir vacants existents o per a futurs processos de selecció.

Quins són els teus drets quan ens facilites les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que ens concerneix o no. Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades
 • Sol·licitar el dret a l'oblit

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. Deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre el tractament que fem de les vostres dades.

A més, tens reconeguts els drets d'accés, rectificació i supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades; legalment establerts.

Podeu exercir els vostres drets en qualsevol moment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@gtr-tech.com.

En qualsevol cas, a la sol·licitud per a l'exercici de qualsevol dels drets, l'interessat hauràs d'adjuntar còpia del DNI o document semblant, a fi de verificar la identitat del sol·licitant; i especificar el dret o els drets que desitges exercir.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment que se sol·licita al moment d'enviar el formulari de contacte.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada igualment en el consentiment sol·licitat.

Tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual es van demanar, per complir una obligació legal i/o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.